• Meer dan 35 jaar ervaring
  • Erkend specialist in schoorsteenvegen
  • Aangesloten bij ASPB en NHK

Hulp na schoorsteenbrand

Als de brandweer bij de schoorsteenbrand aanwezig is geweest heeft u naar alle waarschijnlijkheid een stookverbod opgelegd gekregen. Dit betekent dat u niet meer mag stoken tot het moment dat de schoorsteenveger geconcludeerd heeft dat u weer veilig kunt gaan stoken. Door dat wij onze constateringen en herstelwerkzaamheden aan de gemeente doorgeven kan de afdeling bureau handhaving aan de hand van de door ons verstrekte gegevens het stookverbod weer opheffen. U krijgt hier automatisch bericht van.

Op het moment dat wij ingeschakeld worden na een schoorsteenbrand handelen wij als volgt:

Er zal een videorapportage / inspectie van het rookkanaal van uw schoorsteen gemaakt moeten worden. Tijdens de opname zal er naar de binnenkant van uw rookkanaal gekeken worden of er scheuren of eventuele lekkages zijn.
Na de inspectie maken wij een officieel rapport met daarin de conclusie of de schoorsteen wel of niet geschikt is om verder te stoken. U ontvangt een kopie van de inspectie en rapportage zodat u weet wat onze bevindingen zijn.
Mocht blijken dat het rookkanaal stuk is ontvangt u ook een prijsopgave voor het herstellen van uw rookkanaal.

Doorgaans worden de kosten van de inspectie van het rookkanaal en de eventuele reparatie van het rookkanaal na schoorsteenbrand vergoed door de brandverzekering. Dit verschilt per situatie.

Ons bedrijf Schoorsteenbedrijf De Vogelsangh is gevestigd in Ommen en heeft ruim 30 jaar ervaring in haar vakgebied ! Schoorsteenbedrijf De Vogelsangh wordt regelmatig als expert geraadpleegd door bekende verzekeringsmaatschappijen bij schadebepaling na een schoorsteenbrand.

Nòbles

Margo & Jan