• Meer dan 40 jaar ervaring
  • Erkend specialist in schoorsteenvegen
  • Aangesloten bij ASPB en NHK

Vogelnest verwijderen

Geritsel in de schoorsteen – Door het ontbreken van oude, holle bomen zijn heel wat vogels genoodzaakt op zoek te gaan naar andere holtes om hun kroost in groot te brengen. Aan het begin van het broedseizoen denken sommige holenbroeders (uilen, kauwen of duiven) dat een schoorsteen een goede plek is om een nest in te maken.

Opmerken van nest bouwers

Wanneer een vogel een nest probeert te maken laat het dier takjes in de schouw vallen. Vaak is dat geluid waardoor mensen denken dat er iets vastzit. Ook wanneer een vogel op de schouw zit en roept hoort men dit vaak tot beneden in de schouw. Ook dit zorgt soms voor verwarring.

Soms springen holenbroeders ook in de schoorsteenopening of tuimelen ze naar beneden en raken er op eigen kracht niet uit. Via de kachel of open haard kan de vogel meestal uit de schoorsteen gehaald worden. Dit kan je vaak zelf doen.

Indien u zeker bent dat er een vogel in de schouw vastzit is professionele hulp nodig!

Vogel in de Schouw… Wat nu?

Wij adviseren om uw rookkanaal minimaal één keer per jaar te laten controleren dan wel reinigen. Er kunnen altijd vogelnesten of andere zaken in het rookkanaal zitten die een verstopping of schoorsteenbrand kunnen veroorzaken. Als er tijdens een inspectie een vogelnest ontdekt wordt, dan zullen wij met u overleggen of en hoe we dit voor u zullen verwijderen.

Ook al bent u een natuurliefhebber en gunt u deze dieren een behaaglijk plekje, ons advies is wel om het nest te laten verwijderen. Het verwijderen van vogelnesten wordt gedaan met speciale nestboren. Om u een goede kwaliteit te kunnen leveren en u te kunnen garanderen dat alle verstoppingen zijn verwijderd, zullen wij deze werkzaamheden altijd op basis van een uurtarief uitvoeren.

Wij verwijderen het nest pas wanneer de vogels zijn uitgevlogen.

Waarom vogelnest uit schouw verwijderen

Vogels die hun nest bouwen gebruiken niet alleen takken, maar ook plastic, stukken stof etc. Als een schoorsteen verstopt raakt door een nest kan dat leiden tot:

  • Rook in uw woning – rookvorming in de woning zorgt niet alleen voor geurhinder. Maar het is ook schadelijk voor uw gezondheid.
  • CO-vergiftiging – door een onvolledige verbranding kan koolstofmonoxide (CO) ontstaan. Een zeer giftig, kleur- en geurloos gas dat jaarlijks vele dodelijke slachtoffers maakt. Het staat dan ook bekend als de ‘stille doder’.
  • Schouwbrand – door hoge temperaturen en mogelijke vonken kan het vogelnest in brand vliegen en een schouwbrand veroorzaken.
  • Lager rendement verwarmingsinstallatie – bij een verstoorde luchtaanvoer- en afvoer zal het rendement van de cv-ketel lager liggen. Omdat er meer brandstof nodig zal zijn is het ook slecht voor het milieu.

Waarom een erkende schoorsteenveger?

Het verwijderen van een vogelnest in de schoorsteen is geen klus die u makkelijk zelf kunt doen. Met een erkende schoorsteenveger bent u er verzekerd van dat het nest wordt verwijderd en uw schoorsteen volledig wordt gereinigd. Daarnaast kan de schoorsteenveger vogel werend materiaal plaatsen zoals een rooster of kap zodat ongemkakken in de toekomst voorkomen kunnen worden.

Van de schoorsteenveger ontvangt u een bewijs voor uw brandverzekering / technicus. Dit bewijs kunt u voorleggen aan uw CV onderhoudsinstallateur om dubbel werk te voorkomen. Voor de verzekeraar is dit het bewijs dat uw schoorsteen volledig gereinigd is.

Heeft u vragen of een vogel (nest) in uw schoorsteen?

Wilt u meer informatie over schoorsteen vegen of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 0546-673080 of vul het contactformulier in.

Wij helpen u graag verder!